Gas HCl Murni 1,2 mL Ditiupkan ke Dalam 10 mL Air Sehingga Seluruh Gas Larut

Pelajaran Kimia

Pertanyaan:
Gas HCl murni 1,2 mL ditiupkan ke dalam 10 mL air sehingga seluruh gas larut dan tidak mengubah volume air. Tekanan gas semula 76 cmHg dan T = 270C. Jika tetapan gas ideal adalah R = 0,08 L atm/mol K dan log 5 = 0,7, pH larutan HCl adalah ....

A. 1
B. 1,3
C. 1,7
D. 2
E. 2,3

Bahasan dan Jawaban

Bahasan:
V HCl = 1,2 mL = 1,2 x 10-3 L
V air = 10 mL = 10-2 L
Tidak mengubah volume air berarti volume larutan = 10 mL = 10-2 L
Tekanan gas = 76 cmHg = 1 atm
Suhu = 270C = 300K

Jawaban

Jadi pH larutan HCl di atas adalah 2,3

Jawaban: E

Related Posts